"Йом Кіппур"

Час і місце створення (виготовлення)
Початок 20 ст.
Матеріал та техніка
Бронза, Литво.